Kadın Cinayetleri Önlenebilir!

Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması 

Kadın cinayetlerini önlemek için anlamak gerekliliğinden ve mevcut veri-bilgi eksikliğinden hareketle 2009-2013 yılları arası kadın cinayetlerinin veri ve dava analizi; medya analizi ve yedi il; Ankara, Adana, İzmir, Trabzon, Van, Diyarbakır ve İstanbul’da yapılan saha çalışmasını kapsayan Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması'na göre:

2009-2013 Yılları Arası 949 Kadın Cinayeti işlenmiş: 2009 yılında 118, 2010 yılında 249, 2011 yılında 234, 2012 yılında 160, 2013 yılında 188 kadın öldürülmüş.

 • Kadın Katillerinin: % 75’i koca-eski koca, sevgili-eski sevgili, % 20’si erkek akraba
 • Kadın Cinayetlerinin “Bahanesi”: % 55 Ayrılma, reddedilme, kıskançlık, “namus”
 • Kadın Cinayetlerinde Cinayet Aracı: % 48 Ateşli silah, % 38 Kesici alet
 • Kadın Cinayetlerinde Yer: %38 çiftin evi, %26 kadının Mekanı, %29 Kamuya açık alan

Dava Analizi Bulguları:

 • Kadın Cinayeti davalarında katillere ortalama 20 yıl ceza veriliyor.
 • Davaların %70’inde sanıklar çeşitli indirimlerden yararlanıyor.
 • Kadın cinayeti davalarında verilen en az ceza 10 yıl.
 • Ortalama verilen ceza 26 yıl 4 ay.
 • Kadın cinayetlerinin en az %10’u karakol, savcılık ya da sığınma evi sürecinde, devlet gözetiminde işleniyor.

Saha Araştırması Bulguları: 

 • Kadın cinayetlerinde öldürülen kadınların tamamına yakını cinayet öncesinde şiddet görüyor. Çoğu zaman çevre ve kolluk güçleri bu durumdan haberdar ama kadınlar yeterince ciddiye alınmıyor. Kadın cinayetleri ‘geliyorum’ diyor.

 • Kadın katilleri, cinayet sürecinde kadınları kendilerine destek olacak çevrelerden koparıyor, yalnızlaştırıyor.

 • Cinayetlerin asıl nedeni kadınların güçlenmesi, erkeklerin mutlak sahiplik iddiasına “hayır” demesi ve yaşamları hakkında karar vermek istemesi.

 • Kadın katili erkekler cinayet ve yargı sürecinde, kendilerine adeta kadınları ‘öldürme ehliyeti’ veren tüm çevrelerce korunuyor; bahaneler üretmesine; cinayeti “haklı” çıkarması için medyadan kolluk güçlerine her yerden destek alıyor. 

 • Şiddetle mücadelede ve cinayetleri önlemede en temel dayanak kadın dayanışması, kadın örgütleri ve yerelde kadınların birbirine destek olması mücadelenin yapı taşları.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Konferansı

27-28 Kasım’da İTÜ Maçka Tesisleri’nde yapılan konferansta dört oturum / forumda kadın cinayetleri acil eylem planı tartışıldı: 

Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması, Kadın Cinayetleri Eylem Planı                                                                       

Kadın Cinayetleri Nasıl Haberleştiriliyor, Nasıl Haberleştirilmeli

Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Mücadele Deneyim, Stratejileri

Kadın Cinayetlerinin Önlenmesi için Siyasal Yaklaşım, Mekanizmalar

Kapanış Forumu: Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı  

Kadın Cinayetlerini Haberleştirme Kılavuzu 

Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması medya analizi sonuçlarına göre:

• Medyada kadın cinayetlerinin %60’ı ‘3. sayfa’da, ‘3. sayfa haberi” olarak yer alıyor, ‘adli olay’ olarak haberleştiriliyor.

• Kadın cinayetleri medyada sayısı ve konumu itibariyle yeterince görünür değil.

• Haberler genellikle cinayet / olay odaklı, adliye tutanakları ve faillerin / katillerin ifadelerine dayandırılıyor.

• Haberler kadın cinayetlerini sıradanlaştıran hatta meşrulaştıran ifadeler içeriyor.

• Kadın cinayetlerine en az yer veren, en olumsuz söylemi üreten mecra TV, ardından gazeteler ve internet geliyor.

Medyanın kadın cinayetlerini haberleştirirken yaptığı ihalleri önlemek ve medyanın cinayetlerini önlemekte üstüne düşeni yapması dileğiyle Kadın Cinayetleri Haberleştirme Kılavuzu hazırlandı.

Kadın Cinayetlerini Haberleştirme Kılavuzu  

Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı 

Her iki kadın cinayetinden birinin kocalar tarafından, "ayrılma, reddedilme" bahanesiyle, birçok kurum ve kesimin onanıyla, her 10 cinayetten birinin devlet gözetiminde işlendiğini ve kadın cinayetlerinin anlık değil öncülleri ve belirtileri olan önlenebilir cinayetler olduğunu ortaya koyan Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması'na dayanaeak hazırlanan Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı tamamlandı. Acilen hayata geçirmeye çağırıyoruz! 

Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı   

#HerKoldanMücadeleEdilirse #KadınCinayetleriÖnlenebilir   

Kadın Cinayetleri Önlenebilir Kampanyası Filmmor Kadın Kooperatifi tarafından Van Kadın Derneği, Ceren Kadın Derneği, İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, KAMER Vakfı, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ortaklığıyla, Avrupa Birliği ve Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle yürütülmektedir.

Medya Destekçileri: 5Harfliler, Açık Rado, Agos, Bianet, Birgün, Deli Kadın, Demokrat Haber, Evrensel, Harfvolver, Hayat TV, Hürriyet, İMC TV, JINHA, Milliyet, Nefret Söylemi, Özgür Gündem, Özgür Radyo, Sancı Kültür Sanat, Sivil Sayfalar, Turnusol.

Kampanya Görselleri    

 

 

    

Go to top