16. Filmmor Etkinlikler

Forum / Forum

Kadınlar Vardır / Women are Everywhere
Video Gösterimi / Video Screening:

Ayışığında Yıkanan Kadınlar / Women Bathing in Moonlight / Canan / 5’

Tarih / Date: 10.03.2018

Yer / Place: Fransız Kültür Merkezi / Institut Français     

Saat / Time: 13:00

Atölye / Workshop

Kısa Film Atölyesi /Short Film Workshop

“Yapacak Çok Filmimiz Var” / “So Many Films to Make… Let’s Get to It!”

Danışmanlar / Advisors: Nefin Dinç, Meryem Yavuz

Katılımlarıyla / with Participation: Laurie Kahn, Claire Pijman

Yönetmenle Buluşma /Master Class

Fiona Tan

Tarih / Date: 13.03.2018

Yer / Place: Fransız Kültür Merkezi / Institut Français

Saat / Time: 17:00

Panel / Panel

Kendine Ait Bir Cüzdan; Yeni Kuşak Kadın Yapımcılar / A Purse of Her Own; New Generation Women Producers

Tarih / Date: 17.03.2018

Yer / Place: Fransız Kültür Merkezi / Institut Français

Saat / Time: 13:00

Katılımcılar / Participants: Aslı Erdem, Çiğdem Mater, Cihan Aslı Filiz, Dilde Mahalli, Diloy Gülün, Emine Yıldırım, Gökçe Işıl Tuna, Suzan Güverte

Vakti Geldi: Film Endüstrisinde Cinsel Taciz / Time’s Up: Sexual Harassment in the Film Industry

Tarih / Date: 14.03.2018

Yer / Place: Fransız Kültür Merkezi / Institut Français   

Saat / Time: 17:00

Katılımcılar / Participants: Arzu Okay, Hülya Uğur Tanrıöver, Melissa Silverstein, Sinem Derya Çetinkaya

Çocuklara Özel Seans /  Special Session For Children

“Çocuklar Sinemaya” / “Let’s Go to the Movies Kids!”

Tarih / Date: 11.03.2018

Yer / Place: Fransız Kültür Merkezi / Institut Français

Saat / Time: 11:00

Söyleşi / Discussion

Feminist Bellek; Kate Millett, Şirin Tekeli / Feminist Memory; Kate Millett, Şirin Tekeli

Video Gösterimi / Video Screening:

  • Bazı Amerikan Feministleri / Some American Feminists “Kate Millett” / Luce Guilbeault, Nicole Brossard, Margaret / Wescott / 15’
  • Şirin Tekeli ile “Feminist Bir Hareketlilik” / “Feminist Mobility” with Şirin Tekeli / Filmmor / 15’

Tarih / Date: 17.03.2018

Yer / Place: Fransız Kültür Merkezi / Institut Français

Saat / Time: 20:30

Programda Belirtilen Seanslardan Sonra Yönetmenlerle Söyleşiler / Post-Screening Panel Discussions with Filmmakers

Altın Bamya Ödülleri /Golden Okra Awards

Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı Dayanışma Ödülü / Purple Camera Solidarity Award for Promising Women Filmmakers