Kadınlarla kadınlar için;
ü
retmek, itiraz etmek, düşlemek, eylemek…

20. Filmmor
Kadın Filmleri
Festivali

#Filmmor20

#USandık

#DijiMor: Dijital Feminist İletişim Kılavuzu

Kadın 
Hakları-Savunucuları
Dijital
Platformu

#FeministBellek