Dijital Feminist İletişim: Feminist ilkelere dayalı iletişim biçim ve modellerinin dijital mecralarda, dijital araçlarla hayata geçirilmesi.

Dijital/Siber Şiddet: Dijital mecralarda, çevrimiçi alanda uygulanan, siber zorbalık, siber takip, dijital taciz, görsel odaklı cinsel taciz, vb. şiddet biçimleri.

Dijital Güvenlik: Kullanılan dijital araçların, ağ bağlantılarının ve bireysel verilerin kişinin kendi denetimi dışında erişim ve kullanımını engelleyen güvenlik biçimleri. 

Dijital Aktivizm: Toplumsal-politik amaçlarla dijital mecralarda,  dijital araçlarla yürütülen aktivizm, eylem
biçimleri. 

Dijital Bölünme: Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve kullanım alanında sosyal, ekonomik, din, dil,  cinsiyet gibi ayrımcılıkların yarattığı fark, bölünme.

DijiMor nedir: Filmmor’un, dijital alanda kadınların bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, feminist görünürlük ve dayanışmayı çoğaltmak, bilgi iletişim teknolojisie eşit-güvenli katılımını sağlamak için; Feminist dijital; iletişim-güvenlik-haklar-medya-tasarım-yapım-video-eylem başlıklarında hak savunucusu örgütlere yönelik feminist dijital iletişim atölyesi.