DijiMor: Dijital Feminist İletişim-Üretim Atölyesi

Dijital Feminist İletişim: Feminist ilkelere dayalı iletişim biçim ve modellerinin dijital mecralarda, dijital araçlarla hayata geçirilmesi.

Dijital/Siber Şiddet: Dijital mecralarda, çevrimiçi alanda uygulanan, siber zorbalık, siber takip, dijital taciz, görsel odaklı cinsel taciz, vb. şiddet biçimleri.

Dijital Güvenlik: Kullanılan dijital araçların, ağ bağlantılarının ve bireysel verilerin kişinin kendi denetimi dışında erişim ve kullanımını engelleyen güvenlik biçimleri. 

Dijital Aktivizm: Toplumsal-politik amaçlarla dijital mecralarda,  dijital araçlarla yürütülen aktivizm, eylem
biçimleri. 

Dijital Bölünme: Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve kullanım alanında sosyal, ekonomik, din, dil,  cinsiyet gibi ayrımcılıkların yarattığı fark, bölünme.

DijiMor: Filmmor’un, dijital alanda bilgi ve deneyim paylaşarak, dayanışma içinde üretmek, eşit-güvenli, feminist-dijital katılım için, feminist örgütlere yönelik feminist dijital iletişim-üretim atölyesi.